बृहन्मुंबई महानगरपालिका २०१७ निवडणुकीत विजयी झालेले नगरसेवक

बृहन्मुंबई महानगरपालिकाच्या २०१७ च्या निवडणुकीनंतरची विजयी उमेदवार

क्र. जिल्हा विजयी उमेदवार वॉर्ड क्रमांक राजकीय पक्ष
मुंबई तेजस्विनी घोसाळक शिवसेना
मुंबई बाळकृष्ण ब्रीद शिवसेना
मुंबई सुजाता पाटेकर शिवसेना
मुंबई संजय घाडी शिवसेना
मुंबई हर्षल कारकर शिवसेना
मुंबई शीतल म्हात्रे शिवसेना
मुंबई रिद्धी खुरसुंगे ११ शिवसेना
मुंबई गीता सिगल १२ शिवसेना
मुंबई संध्या दोशी १८ शिवसेना
१० मुंबई शुभदा गुडेकर १९ शिवसेना
११ मुंबई माधुरी भोईर २५ शिवसेना
१२ मुंबई आत्माराम चाचे ३८ शिवसेना
१३ मुंबई विनया सावंत ३९ शिवसेना
१४ मुंबई सुहास वाडकर ४० शिवसेना
१५ मुंबई संगिता सुतार ४९ शिवसेना
१६ मुंबई स्वप्नील टेबवलकर ५१ शिवसेना
१७ मुंबई रेखा रामवंशी ५३ शिवसेना
१८ मुंबई साधना माने ५४ शिवसेना
१९ मुंबई प्रतिभा खोपडे ५९ शिवसेना
२० मुंबई राजूल पटेल ६१ शिवसेना
२१ मुंबई शाहीदा खान ६४ शिवसेना
२२ मुंबई प्रविण शिंदे ७३ शिवसेना
२३ मुंबई प्रियंका सावंत ७५ शिवसेना
२४ मुंबई अनंत भिकू नर ७७ शिवसेना
२५ मुंबई सदानंद परब ७९ शिवसेना
२६ मुंबई विश्वनाथ महाडेश्वर ८७ शिवसेना
२७ मुंबई सदानंद परब ८८ शिवसेना
२८ मुंबई दिनेश कुबल ८९ शिवसेना
२९ मुंबई सगुण नाईक ९१ शिवसेना
३० मुंबई रोहिणी कांबळे ९३ शिवसेना
३१ मुंबई प्रज्ञा भूतकर ९४ शिवसेना
३२ मुंबई शेखर वायंगणकर ९५ शिवसेना
३३ मुंबई मोहम्मद खान ९६ शिवसेना
३४ मुंबई संजय अगलदरे ९९ शिवसेना
३५ मुंबई दीपाली गोसावी १०९ शिवसेना
३६ मुंबई दीपमाला बढे ११३ शिवसेना
३७ मुंबई रमेश कोरगावकर ११४ शिवसेना
३८ मुंबई उमेश माने ११५ शिवसेना
३९ मुंबई सुवर्णा करंजे ११७ शिवसेना
४० मुंबई उपेंद्र सावंत ११८ शिवसेना
४१ मुंबई राजराजेश्वरी रेडकरी १२० शिवसेना
४२ मुंबई चंद्रावती मोरे १२१ शिवसेना
४३ मुंबई रुपाली आवळे १२५ शिवसेना
४४ मुंबई सुरेश पाटील १२७ शिवसेना
४५ मुंबई अश्विनी हांडे १२८ शिवसेना
४६ मुंबई समिक्षा साखरे १३५ शिवसेना
४७ मुंबई वैशाली शेवाळे १४२ शिवसेना
४८ मुंबई ऋतुजा तारी १४३ शिवसेना
४९ मुंबई समृद्धी काते १४६ शिवसेना
५० मुंबई आयेशा शेख १४७ शिवसेना
५१ मुंबई निधी शिंदे १४८ शिवसेना
५२ मुंबई अनिल पाटणकर १५३ शिवसेना
५३ मुंबई श्रीकांत शेट्ये १५५ शिवसेना
५४ मुंबई आकांक्षा शेट्ये १५७ शिवसेना
५५ मुंबई चित्रा सांगळे १५८ शिवसेना
५६ मुंबई विजयेंद्र शिंदे १६१ शिवसेना
५७ मुंबई प्रविण मोरजकर १६९ शिवसेना
५८ मुंबई संजीव तांडेल १७१ शिवसेना
५९ मुंबई प्रल्हाद ठोंबरे १७३ शिवसेना
६० मुंबई मंगेश सातमकर १७५ शिवसेना
६१ मुंबई अमेय घोले १७८ शिवसेना
६२ मुंबई स्मिता गावकर १८० शिवसेना
६३ मुंबई मिलिंद वैद्य १८२ शिवसेना
६४ मुंबई जगदीश थैवलपिल १८५ शिवसेना
६५ मुंबई वसंत नकाशे १८६ शिवसेना
६६ मुंबई मारिअम्मल थेवर १८७ शिवसेना
६७ मुंबई विशाखा राऊत १९१ शिवसेना
६८ मुंबई प्रीती पाटणकर १९२ शिवसेना
६९ मुंबई हेमांगी वरळीकर १९३ शिवसेना
७० मुंबई समाधान सरवणकर १९४ शिवसेना
७१ मुंबई संतोष खरात १९५ शिवसेना
७२ मुंबई अशिष चेंबुरकर १९६ शिवसेना
७३ मुंबई स्नेहल आंबेकर १९८ शिवसेना
७४ मुंबई किशोरी पडणेकर १९९ शिवसेना
७५ मुंबई उर्मिला पांचाळ २०० शिवसेना
७६ मुंबई श्रद्धा जाधव २०२ शिवसेना
७७ मुंबई सिंधू मसुरकर २०३ शिवसेना
७८ मुंबई अनिल कोकीळ २०४ शिवसेना
७९ मुंबई दत्ता पोंगडे २०५ शिवसेना
८० मुंबई सचिन पडवळ २०६ शिवसेना
८१ मुंबई रमाकांत रहाटे २०८ शिवसेना
८२ मुंबई यशवंत जाधव २०९ शिवसेना
८३ मुंबई अरुंधती दुधवडक २१५ शिवसेना
८४ मुंबई सुजाता सानप २२५ शिवसेना