बुद्धगुप्त

११ वा गुप्त सम्राट

बुद्धगुप्त हा गुप्त साम्राज्याचा ४७७ ते ४९६ या काळात राज्यकर्ता होता.