Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


(जन्म- १५ मे १९५३ मृत्यू - ३१ ऑक्टोबर २००७)

प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या भारिप बहुजन महासंघ या पक्षात सुरुवातीपासून सक्रिय सहभाग.