बिस्किटे हा एक खाद्यपदार्थ आहे.

खारी बिस्किटे आणि गोडी बिस्किटे असे याचे मुख्य प्रकार आहेत.

मारी बिस्किटे