बिग ब्रदर

निःसंदिग्धीकरण पाने

बिग ब्रदर हा जगभरात लोकप्रिय असलेली दूरचित्रवाणी मालिका आहे. याची सुरुवात युनायटेड किंग्डममध्ये झाली व अनेक देशांत तेथील वेगळ्या मालिका सुरू आहेत.