बाशिंग (वनस्पती)

(बाशिंग या पानावरून पुनर्निर्देशित)

बाशिंग हे आंबा किंवा फणस या झाडावर येणारी परोपजीवी वनस्पती आहे.