बाळ गोसावी हे एक मराठी नाटकांत काम करणारे नट होते. त्यांच्या पत्‍नी भारती गोसावी या नाट्य‍अभिनेत्री असून बंधू राजा गोसावी हे नाट्य-चित्रपट अभिनेते होते.

बाळ गोसावी यांचा अभिनय असलेली नाटके संपादन

संगीत नाटके संपादन

 • एकच प्याला
 • प्रेमसंन्यास
 • भावबंधन
 • शारदा

गद्य नाटके संपादन

 • अकुलीना
 • असुनी नाथ मी अनाथ
 • कृष्णार्जुन युद्ध
 • गाढवाचं लग्न
 • चांदणे शिंपीत जा
 • तुझे आहे तुजपाशी
 • नवरा माझ्या मुठीत गं
 • पैसे झाडाला लागतात
 • मला तुमची पप्पी द्या
 • माझी बायको माझी मेव्हणी
 • लग्नाची बेडी

लोकनाट्ये संपादन

 • आले वयात काय माझा गुम्हा
 • गाढवाला भेटला गुरू
 • तुम्हांवर माझा जीव जडला
 • नार मी सोन्याची हुलछडी
 • मंचक सजला गुलाब फुलला

चित्रपट संपादन

 • गुरुकिल्ली (१९६६)
 • सुखी संसार