बारोमास या कांदबरीला भारत सरकारकडून साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त झाला आहे