बस हे रस्त्यावरील प्रवासी वाहतुकीसाठी असलेले, चार चाकांचे मोठे वाहन आहे. याला "जनिका "असेही म्हणतात.

बस
Benz-Omnibus, 1896
Bus in Alexandria.jpg

हे वाहन सार्वजनिक वाहतूकीसाठी वापरले जाते.बसमूळे लोकांना एका ठिकानाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याची सोय होते.

  1. वातानूकुलित जनिका (Air-conditioned bus)
  2. एकतळी जनिका (single-decker bus)
  3. दुतळी जनिका (double-decker bus)

काही बस जोडबस तर काही दुमजली असतात.

4.शहर वाहतूक बस सेवा