बस हे रस्त्यावरील प्रवासी वाहतुकीसाठी असलेले, चार चाकांचे मोठे वाहन आहे. याला "जनिका" असेही म्हणतात.

बस
Benz-Omnibus, 1896

हे वाहन सार्वजनिक वाहतूकीसाठी वापरले जाते. बसमुळे लोकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याची सोय होते.बसचा फायदा बरीच लोक करतात. बस प्रवास सोयीचा असतो.

  1. वातानूकुलित जनिका (Air-conditioned bus)
  2. एकतळी जनिका (single-decker bus)
  3. दुतळी जनिका (double-decker bus)

काही बस जोडबस तर काही दुमजली असतात.