बर्ड फ्ल्यु हा पक्ष्यांमध्ये होणाऱ्या विषाणूंमुळे उद्भवणारा रोग आहे. विषाणू पक्ष्यांच्या विष्ठेत असतो.