बटाट्याची चाळ हे पु. ल. देशपांडे यांच्या ललित वाङमयाचा भाग आहे. विनोदी कथा

बटाट्याची चाळ
लेखक पु. ल. देशपांडे
भाषा मराठी
देश भारत
साहित्य प्रकार विनोदी कथा
प्रकाशन संस्था मौज प्रकाशन
प्रथमावृत्ती १९५८
चालू आवृत्ती २४