फ्रांत्स पीटर शुबर्ट (३१ जानेवारी, इ.स. - १९ नोव्हेंबर, इ.स. १८२८) एक ऑस्ट्रियन संगीतकार होता. आपल्या अल्पायु जीवनात शुबर्टने विपुल रचना केल्या.

१८७५ मधील शुबर्टचे विल्हेल्म ऑगस्ट रीडर याने काढलेले तैलचित्र
Schubert - Piano Sonatas - 7 Scherzo

अधिक वाचन संपादन

  • मराठी विश्वकोश : भाग १७