ग्रीक मिथकशास्त्रानुसार फोबॉस हा भितीचा देव मानला जातो. हा ऍरीसचा मुलगा असून डीमॉसचा जुळा भाऊ आहे.