हिंदू देवपूजेत वापरण्यात येणारे एक धातुचे पात्र.हे बहुधा तांब्याचे असते. आर्थिक दृष्ट्या संपन्न लोक चांदीचे वा सोन्याचे फुलपात्रही पूजेसाठी वापरतात.साचा:चित्रहवे

हे सुद्धा पहा

संपादन