पटावर सोंगट्या मांडून खेळायच्या बैठ्या खेळात पडलेले ‘दान’ बघण्यासाठी फासे अथवा सहा बाजू असलेले ठोकळे वापरले जातात.

Paschier Joostens, De Alea, 1642


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.