प्लाझ्मा संशोधन केंद्र

प्लाझ्मा संशोधन केंद्र हे साबरमती नदीच्या कठावर असलेले भौतिक शात्राचे संशोधन केंद्र आहे.