प्राणिशास्त्र

(प्राणीशास्त्र या पानावरून पुनर्निर्देशित)

प्राणिशास्त्र हे जीव शास्त्रचा एक भाग आहे.


प्राणिशास्त्रामध्ये प्राण्यांच्या जन्म ते मृत्यू यामधील सर्व अवस्ता, बदल यांचा अभ्यास होतो.


बाह्य दुवे संपादन