प्रशिक्षण म्हणजे ज्ञानार्जन,नवीन कसब शिकणे व योग्यता वाढविणे होय.

अवकाशयानाबाहेरच्या मोहीमेसाठी अवकाशयात्री पाण्याखालील तयार केलेल्या कृत्रिम वातावरणात प्रशिक्षण घेतांना