प्रभू गणेशन हा एक तमिळ अभिनेता आहे. हा शिवाजी गणेशन या अभिनेत्याचा मुलगा आहे.