प्रकाशन ही निर्मितीची प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे साहित्य किंवा माहिती लोकांसमोर सादर केली जाते. कधी कधी लेखक स्वतः पुस्तकाचा प्रकाशकही असतो. प्रकाशनचा शाब्दिक अर्थ 'प्रकाशात आणणे' असा आहे. हे संस्कृत मूळ "प्रकाश" पासून आले आहे, ज्याचा अर्थ पसरवणे, विकसित करणे. त्याच 'प्रकाशित' वरून, ज्याचा शब्दशः अर्थ पसरवणे किंवा विकसित करणे.

इतिहास

संपादन

नवव्या शतकाच्या पूर्वार्धात चीनमध्ये लाकडी ठोकळ्यांपासून छपाईचा शोध लागला. प्रकारानुसार छपाई देखील शतकाच्या मध्यात सुरू झाली. युरोपमध्ये, १५ व्या शतकाच्या मध्यात टाइप प्रिंटिंगला सुरुवात झाली.