प्यॉत्र नोव्हिकोव्ह

प्योत्र सर्जेयेविच नोव्हिकोव्ह हा रशियन गणितज्ञ होता.