पौष शुद्ध सप्तमी ही पौष महिन्याच्या शुद्ध पक्षातील सातवी तिथी आहे.


१८७१-७२ ची हिंदू दिनदर्शिका