पौष शुद्ध पंचमी ही पौष महिन्याच्या शुद्ध पक्षातील पाचवी तिथी आहे.


१८७१-७२ ची हिंदू दिनदर्शिका