नैमित्तिक संपादन

भारतीय/पारंपारिक वस्त्रे संपादन

पा‍श्चात्य औपचारिक वस्त्रे संपादन

वस्त्रनिर्मितीची तत्त्वे संपादन

वस्त्रनिर्मितीसाठी आवश्यक कौशल्ये संपादन

वस्त्रे तंत्रज्ञान संपादन

फॅब्रीकचा अभ्यास,जागतिक फॅशन उद्योगाची ओळख पॅटर्न अभियांत्रिकी

परिणामकारक तंत्रे आणि संषोधनात्मक कार्यप्रणाली संपादन

वस्त्रनिर्मिती व मूल्य विष्लेषण संपादन

वस्त्र गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थापन संपादन

वस्त्रोद्योग संपादन

वस्त्रोद्योग किंवा वस्त्र पुरवठा श्रृंखलेतील जागतिक वस्त्र उद्योगाच्या

संगणक वापराद्वारे वस्त्र निर्मिती संपादन

पुरवठा श्रृंखला व्यवस्थापन मानवी शरीराची मापे व आकार, वस्त्र संगणक आरेखन,

तंत्रज्ञान आणि एर्गोनॉमिक्स. संपादन

नोकरी/व्यवसायाच्या संधी संपादन

आंतरराष्ट्रीय बाजार, फॅशन तंत्रज्ञान, औद्योगिक अभियांत्रिकी, गुणवत्ता व्यवस्थापन, निर्मिती व्यवस्थापन,संषोधन व विकास क्षेत्रे व या विषयाचे जागतिक फॅशन उद्योगातील सल्लागार या क्षेत्रांत पुढील कारकीर्द करू शकतात.