पोलंडचा ध्वज पांढरा व लाल ह्या दोन रंगांच्या आडव्या पट्ट्यांपासून बनला आहे.

पोलंडचा ध्वज
पोलंडचा ध्वज
नाव पोलंडचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार ५:८
स्वीकार १९१९


रंगसंपादन करा

ऐतिहासिक ध्वजसंपादन करा

टीपासंपादन करा