पेर मेर्तेसॅकर हा जर्मनीचा फुटबॉलपटू आहे.

पेर मेर्तेसॅकर
पेर मेर्तेसॅकर

पेर मेर्तेसॅकर
वैयक्तिक माहिती
पूर्ण नावपेर मेर्तेसॅकर
जन्मस्थळजर्मनी