पेर मेर्टेसॅकर हा, जर्मनीचा फुटबॉलपटू आहे.

पेर मेर्टेसॅकर
पेर मेर्टेसॅकर

पेर मेर्टेसॅकर
वैयक्तिक माहिती
पूर्ण नावपेर मेर्टेसॅकर
जन्मस्थळजर्मनी