पृष्ठीय फिरक मिळालेला चेंडू. उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी पृष्ठीय फिरक मिळालेला हा चेंडू डावखुऱ्या फलंदाजाबाबत आननी फिरक मिळालेला ठरतो.


पृष्ठीय फिरकी हा क्रिकेटमधील फिरकी गोलंदाजीचा एक प्रकार आहे. या प्रकारच्या गोलंदाजीला बाह्यफिरकी किंवा डावी फिरकी अशी पर्यायी नावे आहेत.[१] पृष्ठीय फिरका (गोलंदाज) उजव्या हाताने मनगटाच्या साहाय्याने क्रिकेटच्या खेळपट्टीवर चेंडू टप्पा पडल्यानंतर उजवीकडून डावीकडे वळवितो. उजव्या हाताच्या फलंदाजापासून असा चेंडू दूर जातो. डावखुऱ्या गोलंदाजाबाबतीत चेंडूने असाच भ्रमणमार्ग आकारल्यास तशा गोलंदाजीला डावखुरी पारंपरिक फिरकी गोलंदाजी म्हणतात.


संदर्भसंपादन करा

  1. ^ बाळ ज. पंडित, मराठी विश्वकोश, खंड ४, पृष्ठ ४५६