पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD), [१] मध्यम श्रेणी हवामान अंदाज राष्ट्रीय केंद्र (NCMRWF), [२] भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (IITM) यांच्या विलीनीकरणातून २९ जानेवारी २००६ रोजी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली., पुणे, [३] आणि पृथ्वी जोखीम मूल्यमापन केंद्र (EREC), आणि समुद्र विकास मंत्रालय. [४]

इतिहास संपादन

१९८१ मध्ये भारत सरकारने कॅबिनेट सचिवालयाचा एक भाग म्हणून महासागर विकास विभाग (DoD) तयार केला, जो थेट भारताच्या पंतप्रधानांच्या प्रभाराखाली ठेवण्यात आला होता. १९८२ मध्ये तो एक वेगळा विभाग बनला आणि त्याने महासागर विकासाच्या क्षेत्रात आपले कार्य सुरू केले. २००६ मध्ये त्याला महासागर विकास मंत्रालय असे वेगळे मंत्रालय बनवण्यात आले. जुलै २००६ मध्येच मंत्रालयाची पुन्हा पुनर्रचना करण्यात आली आणि नवीन भूविज्ञान मंत्रालय त्याच्या कक्षेत विविध संस्थांसह अस्तित्वात आले. २००६ मध्ये एका ठरावाद्वारे सरकारने भारतीय हवामान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था आणि मध्यम श्रेणी हवामान अंदाज राष्ट्रीय केंद्र आणि संशोधन (NCMRWF) यांना त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणात आणले. ठरावाने अणुऊर्जा आयोग आणि अवकाश आयोगाप्रमाणे पृथ्वी आयोगाची स्थापना केली. [५]

कार्ये संपादन

वायुमंडलीय विज्ञान, महासागर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि भूकंपशास्त्र यांची एकात्मिक पद्धतीने काळजी घेणे हे मंत्रालयाचे कार्य आहे.

  1. ^ "India Meteorological Department". www.imd.gov.in.
  2. ^ "National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF)". www.ncmrwf.gov.in. Archived from the original on 25 April 2019. 4 April 2020 रोजी पाहिले.
  3. ^ "Indian Institute of Tropical Meteorology". www.tropmet.res.in.
  4. ^ Earth Sciences Ministry is the new name The Hindu, May 11, 2006.
  5. ^ "About us". Ministry of Earth Science. 2020-09-16 रोजी पाहिले.