राग पूरिया कल्याण

(पूरिया कल्याण या पानावरून पुनर्निर्देशित)

राग पूरिया कल्याण हा भारतीय शास्त्रीय संगीतातील एक राग आहे.