पुलाव

तांदळाचा पदार्थ

पुलाव भाताचा प्रकार आहे. हा खाद्यपदार्थ उत्तर भारतात अधिक प्रचलीत आहे.