Commons-emblem-notice.svg
हा लेख/हे पान अवर्गीकृत आहे.
कृपया या लेखाचे/पानाचे वर्गीकरण करण्यास मदत करा जेणेकरून हा लेख/हे पान संबंधित विषयाच्या सूचीमध्ये समाविष्ट होईल. वर्गीकरणानंतर हा संदेश काढून टाकावा अशी विनंती करण्यात येते.


पुरस् हित:| म्हणजे समाजाच्या अग्रस्थानी उभा असलेला जो त्याला पुरोहित असे म्हणतात. संहिता कालापासून पुरोहित हे पद प्रचलित आहे. धार्मिक कृत्ये करण्यासाठी सहाय्य करणा-या व्यक्तीला पुरोहित असेच म्हटले जाते.(१)