पुडाच्या पातोड्या मराठी खाद्यपदार्थ आहे. हा खानदेशातील अधिक प्रचलित आहे.