पिवळी नदी

भारतातील नदी

पिवळी नदी ही महाराष्ट्रातील नागपूर जिल्ह्यातील एक नदी आहे. विदर्भातील एक नदी.

पिवळी नदी
पाणलोट क्षेत्रामधील देश नागपूर जिल्हा, महाराष्ट्र

विदर्भातील इतर नद्या प्रमाणेच ही सुद्धा दक्षिण वाहिनी नदी असावी

या नदी बद्दल जास्त संशोधन झाले नाही,