पिंपळनेर हे एक महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील,साक्री तालुक्यातील शहर आहे.पिंपळनेर हे शहर ब्रिटिश कालखंडात धुळे जिल्ह्यातील एक तालुक्याचे ठिकाण होते.परंतु अतिवृष्टी आणि जंगलाचा प्रदेश असल्याने हे शहर दळणवळणा साठी सोयीचे नव्हते.म्हणून तालुक्याचे ठिकाण साक्री येथे हलवण्यात आले. परंतु पिंपळनेर शहर पुुुन्हा तालुका होणार आहे.