पार्थियन साम्राज्य

पार्शियन साम्राज्य
पार्थियन साम्राज्य
Ashkâniân
Blank.png ख्रि.पू. २४७ख्रि.पू. २२४ Blank.png


Parthia 001ad.jpg
राजधानी असाक, हिकातोंपॉलिस
सर्वात मोठे शहर सामंतशाही राजतंत्रीय
राष्ट्रीय चलन ड्राखमा