पार्थियन साम्राज्य

पार्शियन साम्राज्य
पार्थियन साम्राज्य
Ashkâniân
ख्रि.पू. २४७ख्रि.पू. २२४


राजधानी असाक, हिकातोंपॉलिस
सर्वात मोठे शहर सामंतशाही राजतंत्रीय
राष्ट्रीय चलन ड्राखमा