पायरी वृक्ष

उत्तरा नक्षत्राचा आराध्यवृक्ष

हा उत्तरा नक्षत्राचा आराध्यवृक्ष आहे.