पायथॉन (आज्ञावली भाषा)

निःसंदिग्धीकरण पाने
(पायथॉन आज्ञावली भाषा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पायथन ही एक उच्चस्तरीय[१] भाषा आहे. १९९१मध्ये ती प्रथम प्रकाशित झाली.

पायथॉन [Python]
रचनाकार गायडो वान रोस्सूम
विकसक पायथॉन सॉफ्टवेअर फॉऊंडेशन
नविन आवृत्ती पायथॉन ३.८.१ -- १८ डिसेंबर २०१९
धारिका प्रकार .py, .pyc, .pyd, .pyo, .pyw
मुख्यप्रत प्रमाणपत्र पायथॉन सॉफ्टवेअर फॉऊंडेशन प्रमाणपत्र
www.python.org

पायथनची सध्याची आवृत्ती ३.६.३ आहे. पायथन २.७ आणि ३ मध्ये बराच मोठा बदल झाला.

सीपायथन हे C भाषेत लिहीलेले पायथन सॉफ्टवेअर फाऊंडेशनचे पायथनसाठीचे अनुवादक आहे.

इतिहास संपादन करा

पायथन १९८० च्या उत्तरार्धास उगमास आली आणि १९८९ दरम्यान तिचा वापर सुरू झाला. गीडो वान रॉसम हे पायथनचे जनक आहेत.अपवाद हाताळणे आणि अमोएबा संगणक कार्यप्रणालीशी संलग्न असणे ही या भाषेची मुख्य वैशिष्ठ्ये आहेत.

पायथन २.० ही १६ ऑक्टोबर २०००ला प्रदर्शित झाली. चक्रीयरित्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे आणि युनिकोड आधार ही त्यामधील मुख्य वैशिष्ठ्ये आहेत.

पायथन ३.० ही ३ डिसेंबर २००८ला प्रदीर्घ चाचणीनंतर प्रदर्शित झाली. पायथन २ व पायथन ३ यांमध्ये लिहीलेल्या आज्ञावल्या एकमेकांशी विसंगत आहेत. मात्र, पायथन ३मध्ये पायथन २ च्या आज्ञावल्यांचे पायथन ३मध्ये रूपांतर करण्याची क्षमता आहे.

मांडणी व शब्दार्थशास्त्र. संपादन करा

पायथन ही वाचायला सोपी आज्ञावली भाषा आहे.इतर आज्ञावली भाषांप्रमाणे महिरपी कंसाचा वापर पायथनमध्ये होत नाही. आज्ञावलीच्याअंती अर्धविरामाचा (;) वापर हा पर्यायी असतो.

समासाचा वापर संपादन करा

समासाचा वापर आज्ञावलीखंड दर्शवितो.समासाचा चढता वापर आज्ञावलीखंडाचा पूर्वार्ध आणि उतरता वापर उत्तरार्ध दर्शवितो.

व्याकरण

 • "="(बरोबर चिन्ह):इतर आज्ञावली भाषांच्या तुलनेत "="चा वापर हा वेगळे अर्थ दर्शवितो. उ.दा: C भाषेमध्ये, " x = 2 " या आज्ञावलीचा अर्थ असा होतो कि उजव्या बाजूला असलेली किंमत डाव्याबाजूच्या अनित्य संख्येमध्ये नक्कल करा. पण C मध्ये अनित्य संख्या व किंमत ही एका जातीचे असणे आवश्यक आहे.हा नियम पायथन मध्ये पाळणे आवश्यक नसते.

शिष्ट्ये संपादन करा

 • पायथन ही एक बहुभिमुख आज्ञावली भाषा आहे. म्हणजे ती वस्तुभिमुख[१], कार्यनिष्ठ,रचनात्मक अशा कोणत्याही प्रकारे वापरता येते.
 • या भाषेचा विकास करताना ती अधिकाधिक नैसर्गिक वाटेल यादृष्टीने व्याकरण बनवले आहे.
 • तसेच, आज्ञावली अधिकाधिक वाचनीय होईल यादृष्टीने भाषेचे व्याकरण बनवले आहे. उदा., यात आज्ञावलीखंड गुंफताना कंस वापरण्याऐवजी समास सोडला जातो.
 • ही एक विवृत भाषा आहे.[१]
 • डायनॅमिक चलप्रकार व्यवस्था वापरली जाते.[१]
 • स्मृती स्वव्यवस्थापन असते.
 • यात युनिकोड चलनामे वापरता येतात.[२] (खालील उदाहरण पहावे.)
 • पायथन मुक्त स्रोत आहे.[३]

उदाहरण संपादन करा

उत्तर = input("पायथन सोपी आहे का? ")
if उत्तर == "हो":
	print("छान")
a=b=c=1
a,b,c = 1,2,"john"

संदर्भ संपादन करा

 1. ^ a b c d कार्यकारी सारांश
 2. ^ डिफॉल्ट एनकोडींग यूटीएफ-८
 3. ^ पायथनचा मुक्तस्रोत परवाना

बाह्य दुवे संपादन करा

 1. पायथनचे अधिकृत संकेतस्थळ
 2. पायथनचे अधिकृत दस्तावेजीकरण