पानिपत (कादंबरी)

(पानिपत, कादंबरी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पानिपत नावाची मराठी कादंबरी विश्वास पाटील यांनी लिहिली आहे. ही कादंबरी मराठे - दुराणी साम्राज्यात घडलेल्या पानिपतच्या तिसऱ्या लढाईवर आधारित आहे.