श्वेतबलाक

(पांढरा करकोचा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

श्वेतबलाक किव्हा बहादा ढोक हा बलाकाद्य पक्षिकुळातील एक मोठा पक्षी आहे.

पांढरा करकोचा
शास्त्रीय नाव सिकोनिया सिकोनिया
(Ciconia ciconia)
कुळ बलाकाद्य
(Ciconiidae)
अन्य भाषांतील नावे
इंग्लिश व्हाईट स्टॉर्क
(White Stork)
संस्कृत सित महाबक, बकराज
हिंदी गैबर, उजली
Ciconia ciconia