पांड्य राजवंश

(पांड्य साम्राज्य या पानावरून पुनर्निर्देशित)
पांड्य राजवंश
பாண்டியர்
ख्रि.पू. ३०० च्या आधीइ.स. १३४५


राजधानी मदुरै, कोरकाई
अधिकृत भाषा तामिळ