• गावः पराडा ता.अंबड जि. जालना
 • राज्य : महाराष्ट्र
 • देश : भारत
 • पाराडा गावांचे लोकसंख्या : 3000 सन 2019
 • : राा
 • : हेे


 • जालना खासदार : रावसाहेब दानवे पाटील
 • गावाचा पिनकोड : पराडा 431204
 • अंबड तालुक्यातील : आमदार:नारायण कुचे
 • मोठे शहर :जालना .महाराष्ट्र
 • सरपंच : राधाकिसन जराड पाटील
 • ग्रामसेवक :
 1. उपसरपंच
 • गावाचे देवस्थान : #भारती बाबा. बाराजोती लिंग वनारसी. पराडा)
 • सकलाधी बाबा (रवना परााडा दर्गा)