पनामा देशाचा ध्वज २ पांढऱ्या, १ निळ्या व १ लाल अशा ४ चौकोनांनी बनला आहे. एका पांढऱ्या चौकोनात निळा तर दुसऱ्या पांढऱ्या चौकोनात लाल तारा आहे.

पनामाचा ध्वज
पनामाचा ध्वज
नाव पनामाचा ध्वज
वापर नागरी वापर
आकार २:३
स्वीकार ४ नोव्हेंबर १९०४


हे सुद्धा पहासंपादन करा