राग पटदीप

(पटदीप या पानावरून पुनर्निर्देशित)

राग पटदीप हा भारतीय शास्त्रीय संगीतातील एक राग आहे.