नैर्ऋत्‍य दिशा

निःसंदिग्धीकरण पाने
(नैर्ऋत्य दिशा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

नैर्ऋत्य ही दक्षिणपश्चिम ह्या प्रमुख दिशांच्या मध्यात असलेली एक उपदिशा आहे. काहीजण हिला दक्षिण-पश्चिम अशा चुकीच्या नावाने ओळखतात.

नैर्ऋत्‍य दिशा

या दिशेकडून भारतात (पर्जन्य)ऋतू येतो, म्हणून हिला नैर्ऋत्य म्हणतात. वैदिक संदर्भानुसार ही निऋत नावाच्या देवतेची दिशा आहे, म्हणूनही हिचे नाव नैर्ऋत्य.