नेत्रशल्यचिकित्सा डोळ्यांच्या संदर्भातील आजारांच्या चिकित्सा व उपचारांचे शास्त्र आहे.

मानवी डोळा
मानवी डोळा