नुरी अल-सैद

(नुरी अस सैद या पानावरून पुनर्निर्देशित)

नुरी पाशा अल-सैद (डिसेंबर इ.स. १८८८:बगदाद, इराक - १५ जुलै, इ.स. १९५८:बगदाद, इराक) हा १४वेळा निवडून आलेला इराकचा पंतप्रधान होता.