नुरी पाशा अल-सैद (डिसेंबर इ.स. १८८८:बगदाद, इराक - १५ जुलै, इ.स. १९५८:बगदाद, इराक) हा १४वेळा निवडून आलेला इराकचा पंतप्रधान होता.