डॉ. नीळकंठ कल्याणी यांनी 'भारत फोर्ज'चा नावलौकिक देशात, आशिया खंडात आणि आता जगभरात नेण्याची कामगिरी करून दाखविली आहे.

नीळकंठ कल्याणी
राष्ट्रीयत्व भारतीय
नागरिकत्व भारतीय
अपत्ये बाबा कल्याणी