निलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र

निलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र भारताच्या पश्चिम घाटातील संरक्षित जैविक क्षेत्र आहे. याचा विस्तार ५,५२० किमी इतका आहे.